Zorgpaden?

Om zorg binnen een complex zorgnetwerk te organiseren, worden zorgpaden ingezet in de gezondheidszorg. Het is een methode om patiëntgerichte zorgprocessen transparanter te maken, te standaardiseren, te optimaliseren waar nodig en continu op te volgen. De nood aan continuïteit en samenwerking over zorgaanbieders heen, geeft zorgpaden een transmuraal karakter.

De methodologie werd aanvankelijk ontwikkeld om de processen binnen één organisatie te stroomlijnen en te optimaliseren. Het inzetten van zorgpaden en hun methodologie in een waarde gedreven zorgnetwerk is relatief nieuw. De wetenschappelijke kennis en methoden zijn vaak gefragmenteerd of beperkt tot een specifieke patiëntengroep of context. Om zorgpaden in te zetten over de volledige breedte van een waarde gedreven zorgnetwerk, moeten deze beperkingen overstegen worden. Transmurale zorgpaden zijn zorgpaden die over de organisatiegrenzen van zorgaanbieders in de gezondheidszorg heen worden ontwikkeld. Hierbij wil men uitdrukkelijk te muren van klassieke schisma’s als thuiszorg, residentiële of ambulante zorg, eerste, tweede of andere lijnen, preventie, behandeling en revalidatie overstijgen.

Zorgpaden combineren wetenschappelijke kennis, ervaring en patiënten voorkeuren met een efficiënte en gecoördineerde organisatie van zorg. Ze laten toe om geboden zorg te evalueren en te verbeteren. Een zorgpad wordt gedefinieerd als een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een gedefinieerd tijdskader.

Het Netwerk Klinische Paden (NKP), een initiatief van het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid, KU Leuven, werkte een methodiek uit voor de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en continue opvolging van zorgpaden: het 7-fasenmodel. Meer informatie vind je op www.nkp.be.

Aeyels D., Van der Veken L., Vanhaecht, K. (2016) 7-fasenmodel voor de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en opvolging van zorgpaden. Uitdieping voor de transmurale zorg. 2016. Leuven: Netwerk Klinische Paden.