Over www.ikzoekeenzorgpad.be

Waarom www.ikzoekeenzorgpad.be?

De laatste jaren zien we een groeiende nood en interesse voor het ontwikkelen van transmurale zorgpaden en zorgpaden binnen de eerstelijn, zorgtrajecten,... In de eerstelijn worden zorg- en hulpverleners dagelijks met zeer diverse aandoeningen geconfronteerd en dus ook potentieel met verschillende zorgpaden. Het is voor hen onmogelijk om op een efficiënte manier met zorgpaden te werken als ze niet eenvoudig en digitaal consulteerbaar zijn, zodat ze vlot de nodige informatie terugvinden op het moment dat ze die nodig hebben. Vanuit onze opdracht om bij te dragen in de bekendmaking van multidisciplinaire zorgtrajecten groeide de idee om een website te ontwikkelen die een structureel en uniform kader aanbiedt voor zorgpaden.

Deze site biedt een uniform kader aan waarop zorgpaden en –trajecten op een interactieve manier aangeboden worden aan professionele zorg- en hulpverleners. De website fungeert ook als portaal naar andere digitale locaties waar zorgpaden zich bevinden, bv. de website van een ziekenhuis. De webstek richt zich in de eerste plaats naar zorg- en hulpverleners binnen de eerstelijnsgezondheiszorg en zijn transmurale partners. Via de website kunnen zorg- en hulpverleners naast het zorgpad zelf, ook standaarddocumenten downloaden en de nodige linken naar, standaardrichtlijnen, patiëntinformatie, de sociale kaart, relevante websites,… vinden. De inhoud van de zorgpaden is en blijft de verantwoordelijkheid van de (organisaties van) zorg- en hulpverleners zelf. Met het creëren van één portaal willen we een wildgroei aan sites vermijden en zo verwarring op het werkveld en de inefficiënte inzet van middelen voorkomen. We menen dat deze website een belangrijke rol kan spelen in de huidige evolutie naar meer transmurale samenwerking en zo bijdraagt tot betere kwalitatieve zorgverlening aan de patiënt.

Hoe website gebruiken?

Ben je op zoek naar het operationele zorgpad waarin je patiënt is opgenomen, dan kan je met enkele klikken alle afspraken en informatie terugvinden en hiermee onmiddellijk aan de slag. Is er geen operationeel zorgpad beschikbaar voor je patiënt, dan kan je gepubliceerde zorgpaden rond de pathologie van je patiënt consulteren en elementen of onderdelen gebruiken ter ondersteuning bij de zorg aan je patiënt.

Let op! Een zorgpad is niet zomaar kopieerbaar in eender welke regio, bij eender welke patiënt. Daarom is het nodig om een model-zorgpad te vertalen naar een operationeel zorgpad volgens de 7-fasenmethodiek van het NKP.